Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498
Welkom op de website van De Cirkel
 
De Cirkel is een openbare basisschool in de wijk Zuilen. Kenmerkend voor onze school is dat wij de kinderen centraal stellen, hen een uitdagende en veilige leeromgeving bieden, dat we maatschappelijk betrokken zijn en dat we goede resultaten willen halen.
 
Maar uiteraard is het allerbelangrijkste dat kinderen met plezier naar school gaan en zich daar veilig voelen. Alleen dan kunnen zij zich optimaal ontwikkelen.
 
Op deze website proberen wij u een indruk te geven van onze school en waar wij voor staan. Maar u vindt hier ook allerlei praktische informatie, voor nieuwe ouders en voor de ouders van onze huidige leerlingen.
Wij hopen dat u via deze site een goede indruk krijgt van onze school. Wilt u zelf een kijkje komen nemen op onze school dan bent u uiteraard ook van harte welkom. Via deze link kunt u hiervoor een afspraak maken.
 
Namens het gehele team,
 
Jochem Grimmelikhuizen,
Directeur OBS De Cirkel.