Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498


Het team

Op onze school werkt een enthousiast, betrokken en divers team. Lesgeven is hen op het lijf geschreven! Naast groepsleerkrachten zijn er vak- en invalleerkrachten, onderwijsassistenten en het zorgteam. Achter de schermen werkt onze directeur Jenny Vervoort en het onderwijsondersteunend personeel. Geregeld biedt onze school ook onderdak aan stagiaires.

Kinderen zijn vaak gehecht aan hun juf of meester. We proberen het altijd zo te regelen dat uw kind een vaste leerkracht heeft. Zijn het er twee, dan blijven beiden verantwoordelijk voor de groep en verdelen ze de taken onderling. Maar het kan zijn dat een leerkracht ziek wordt of verlof heeft. Dan zetten we een van onze vaste invallers, liefst steeds dezelfde voor een bepaalde groep.

Binnen de school is er sprake van de volgende functies:


Directie
 

Directeur OBS De Cirkel

   Jenny Vervoort                                     

De co÷rdinator leerlingenzorg (intern begeleider):
De co÷rdinator leerlingenzorg, de Intern Begeleider of IB-er, voert regelmatig met de groepsleerkrachten leerling- en groepsbesprekingen. De IB-er zorgt ervoor dat alle toetsen tijdig worden afgenomen, de resultaten worden geregistreerd en besproken met de groepsleraar. Zonodig wordt voor individuele leerlingen of voor groepjes leerlingen een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geŰvalueerd. De IB-er co÷rdineert ook de individuele leerlingbespreking met de leerlingbegeleiding vanuit de schoolbegeleidingsdienst (Eduniek) en andere externe instanties. Zie eventueel hoofdstuk 4 over leerlingenzorg.

Intern begeleider en IB-er:

 Elena van Ginkel

Aanspreekpunten:
Vragen en opmerkingen waarmee u niet naar de leerkracht van uw kind kunt of wilt gaan, kunt u aan deze mensen voorleggen.  

         
       Patricia Wierts        Nel Roerhorst              
        (groep 1/2)            (groep 3 t/m 8)


De ICT-co÷rdinator:
Mart Rats
De ICT-co÷rdinator zorgt ervoor dat alle computers op school goed werken en dat de programmaĺs up-to-date zijn.

De groepsleerkrachten:
Het belangrijkste werk op De Cirkel wordt gedaan door de groepsleerkrachten. Zij zijn de hele dag met de kinderen aan het werk en stimuleren hun ontwikkeling. De groepsleerkracht is de spil van het onderwijs op school. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Als de ouders de groepsleerkracht willen spreken, kan er altijd na schooltijd een afspraak worden gemaakt.

Schoolorganistatie
De leerkrachtbezetting schooljaar 2014 - 2015:                  

Vakleerkracht:

            
   Frank Wijnands                             
           (gym)                     

Onderwijs ondersteunend personeel:

          
Nienke van de Berg  Kenneth Hasselbaink   Malika el Morabit
         
    Marga Schonis           Nejla Sungur             Jamila Zarraa  

 

Nienke van de Berg  onderwijsassistent 
Kenneth Hasselbaink    conciŰrge
Malika el Morabit onderwijsassistent onderbouw
Marga Schonis onderwijssecretaresse
Nejla Sungur onderwijsassistent onderbouw en overblijfco÷rdinator
Jamila Zarraa onderwijsassistent  en overblijfco÷rdinator            
       
               
                   
                        
                       
                     

Groep 1/2 Blauw:

   Patricia Wierts                            

Groep 1/2 Geel:
   

      Jolien Vonk               

Groep 1/2 Rood:
    
 Anneke van Eijk             Dori Arends

Groep 1/2 Groen:  
                                           
 
Stacy Immers             Mariette van beusekom
 
Groep 3:           

        
     Nel Roerhorst           Jamila Zarraa          Sabina v. d. Spek      Bastiaan de Wit 

Groep 4:                                
     

Hadewijch v.d. Mullen  Christel Hoffmann     

Groep 4/5:                                
     

Marina van Dijk  

Groep 5:
    
 Margreet de Jong           Dori Arends      

Groep 6:                                   
    

  Aziza Hida      

Groep 7:                                   
  
     Joost Rothuis

Groep 8:  


     
     Harke Hofman         Tosca Agterberg