Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498


Het team 2017-2018

Op onze school werkt een enthousiast, betrokken en divers team. Lesgeven is hen op het lijf geschreven! Naast groepsleerkrachten zijn er vak- en invalleerkrachten, onderwijsassistenten en het zorgteam. Achter de schermen werkt onze directeur Jenny Vervoort en het onderwijsondersteunend personeel. Geregeld biedt onze school ook onderdak aan stagiaires.

Kinderen zijn vaak gehecht aan hun juf of meester. We proberen het altijd zo te regelen dat uw kind een vaste leerkracht heeft. Zijn het er twee, dan blijven beiden verantwoordelijk voor de groep en verdelen ze de taken onderling. Maar het kan zijn dat een leerkracht ziek wordt of verlof heeft. Dan zetten we een van onze vaste invallers, liefst steeds dezelfde voor een bepaalde groep.

Binnen de school is er sprake van de volgende functies:


Directie
Directeur OBS De Cirkel
Jochem Grimmelikhuizen                                  

De co÷rdinator leerlingenzorg (intern begeleider):
De co÷rdinator leerlingenzorg, de Intern Begeleider of IB-er, voert regelmatig met de groepsleerkrachten leerling- en groepsbesprekingen. De IB-er zorgt ervoor dat alle toetsen tijdig worden afgenomen, de resultaten worden geregistreerd en besproken met de groepsleraar. Zonodig wordt voor individuele leerlingen of voor groepjes leerlingen een handelingsplan opgesteld, uitgevoerd en geŰvalueerd. De IB-er co÷rdineert ook de individuele leerlingbespreking met de leerlingbegeleiding vanuit de schoolbegeleidingsdienst (Eduniek) en andere externe instanties. Zie eventueel hoofdstuk 4 over leerlingenzorg.


 Elena van Ginkel

Aanspreekpunten:
Vragen en opmerkingen waarmee u niet naar de leerkracht van uw kind kunt of wilt gaan, kunt u aan deze mensen voorleggen.  

         
       Patricia Wierts        Nel Roerhorst              Jamila Zarraa 
        (groep 1/2)            (groep 3 t/m 8)


De ICT-co÷rdinator:
Thomas Rats
De ICT-co÷rdinator zorgt ervoor dat alle computers op school goed werken en dat de programmaĺs up-to-date zijn.

De groepsleerkrachten:
Het belangrijkste werk op De Cirkel wordt gedaan door de groepsleerkrachten. Zij zijn de hele dag met de kinderen aan het werk en stimuleren hun ontwikkeling. De groepsleerkracht is de spil van het onderwijs op school. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Als de ouders de groepsleerkracht willen spreken, kan er altijd na schooltijd een afspraak worden gemaakt.

Schoolorganistatie
De leerkrachtbezetting schooljaar 2017 - 2018:                  

Vakleerkracht:


Paula Rip 
                 

Onderwijssecretaresse:

 
  Marga Schonis

Onderwijs ondersteunend personeel:

             
 Nienke van de Berg   Malika el Morabit         Nejla Sungur             Jamila Zarraa   
 

Nienke van de Berg  onderwijsassistent 
Jamila Zarraa onderwijsassistent, overblijfco÷rdinator, conciŰrge taken
Malika el Morabit onderwijsassistent onderbouw
Marga Schonis onderwijssecretaresse
Nejla Sungur onderwijsassistent onderbouw en overblijfco÷rdinator            
       
               
                   
                        
Groep 1/2 Blauw:

   Patricia Wierts                            
        
Groep 1/2 Geel:
Lysanne van Lieshout


Groep 1/2 Rood:
    
 Anneke van Eijk             Dori Arends


Groep 1/2 Groen:  
                                           
         
Mariette v. Beusekom       Dori Arends
 


Groep 3:           
        
     Nel Roerhorst         Sabina v. d. Spek     Margreet de Jong


Groep 4:                                
     
        
Hadewijch v.d. Mullen  Christel Hoffmann      Jamila Zarraa           Bastiaan de Wit


Groep 4/5:                                
 

     
     Marina van Dijk  


Groep 5/6:  

                                                          
     Harke Hofman       Christel Hoffmann    


Groep 6:                                   
Laura Zwart      


Groep 7:
Aziza Hida


Groep 8:
                                   
  
     Joost Rothuis Algemene groepsondersteuner :
                                         

   Tosca Agterberg