Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498
Brengen

Om 08.20 uur gaan de deuren open en zijn kinderen en ouders van harte welkom. De kinderen mogen door de ouders tot in de klas gebracht worden. ís Middags gaan de deuren om 12.55 uur open.

Als daar tijd voor is kan een kind nog iets laten zien of kan de ouder kort de groepsleerkracht aanspreken. Wilt u de leerkracht uitvoeriger spreken, maak dan met hem of haar in die tijd een afspraak. De lessen starten om 08.30 uur! 

In de praktijk vraagt het brengen van kleuters de meeste aandacht. De ervaring leert dat het er niet gemakkelijker op wordt voor de kleuter, maar ook niet voor de ouder en de groepsleerkracht, als het afscheid nemen te lang duurt. Vraag gerust om tips of hulp van de groepsleerkracht.
Zie ook: Wennen

Ophalen

Zit uw kind in groep 1 of 2, dan haalt u uw kind op in de klas. 

Tussen de middag worden kinderen van groep 3 en 4 in de klas opgehaald. De kinderen van groep 3 en 4 worden na schooltijd op het schoolplein opgehaald. De leerkracht loopt dan met de kinderen mee naar buiten en de kinderen mogen het schoolplein pas verlaten als ze zijn opgehaald. 

De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 hoeven niet te worden opgehaald en mogen zelf het schoolplein verlaten.