Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498

Belangrijke Contacten


Openbare Basisschool De Cirkel

Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ UTRECHT
030 2440498
post@obs-decirkel.nl


Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO)

Kaaphoorndreef 36
3563 AT  Utrecht
Algemene directie : Thea Meijer (alg. dir.) en Eric van Dorp (adj. alg. dir.)
Secretaris van het bestuur : Ellen Groten
www.openbaaronderwijsutrecht.nl
Telefoon: 030-2652640


Inspectie van het onderwijs

Algemene vragen over onderwijs: 0800-8051
Meldpunt vertrouwensinspectie: 0900-1113111 (lokaal tarief)
E-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl


Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO)

Louis Armstrongweg 120
1311 AE Almere
Postbus 60182, 1320 AE Almere
Telefoon: 036 533 15 00
e-mail: voo@voo.nl 
 

Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

SMW is onderdeel van het Buurtteam Zuilen
Sint-Ludgerusstraat 251
3553 CX Utrecht.
Sanne Smit  sanne.smit@jeugdengezinutrecht.nl            tel. 06 202 597 06

Vertrouwenspersoon ouders

Anneke de Klerk voor ouders, bereikbaar via 06-53441601 of klerk@tredin.nl