Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498

Het team 2017-2018

Op onze school werkt een enthousiast, betrokken en divers team.  

Het belangrijkste werk op De Cirkel wordt gedaan door de groepsleerkrachten. Zij zijn de hele dag met de kinderen aan het werk en stimuleren hun ontwikkeling. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor kinderen en ouders. Kinderen zijn vaak gehecht aan hun juf of meester. 

Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, bekijkt de leerkracht samen met de intern begeleider, hoe we deze ondersteuning kunnen vormgeven.


Dit zijn de mensen van de Cirkel:

Directeur

Jochem Grimmelikhuizen                                  

De co÷rdinator leerlingenzorg (intern begeleider):


 Elena van Ginkel      

Vakleerkracht bewegingsonderwijs:

    
Paula Rip 
                  Matthijs van Goor          

Onderwijssecretaresse:

 
  Marga Schonis

Onderwijs ondersteunend personeel:

             
 Nienke van de Berg   Malika el Morabit         Nejla Sungur             Jamila Zarraa   
 

       
Groep 1/2 Blauw:

   Patricia Wierts                            
        
Groep 1/2 Geel:

Lysanne van LieshoutGroep 1/2 Rood:
    
 Anneke van Eijk             Dori Arends


Groep 1/2 Groen:  
                                           
      Mariette v. Beusekom       Dori Arends
 


Groep 3:           
        
     Nel Roerhorst         Sabina v. d. Spek     Margreet de Jong


Groep 4:                                
     
        
Hadewijch v.d. Mullen        Jamila Zarraa           Bastiaan de Wit


Groep 5:                                
 

     
     Marina van Dijk          Coen Spijker


Groep 5/6:  

                                                          
     Harke Hofman       Christel Hoffmann    


Groep 6:                                   

Laura Zwart      


Groep 7:
Aziza Hida


Groep 8:
                                   
 
Joost Rothuis Algemene groepsondersteuner :
                                        
Tosca Agterberg              

De ICT-co÷rdinator:
Thomas Rats