Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498

Onze visie

Kort samengevat willen wij dat onze school en iedereen die daarbij betrokken is de kinderen centraal stelt. We hebben daarom een vijftal uitgangspunten die ervoor moeten zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.

1.Onze kinderen als middelpunt:
 • Wij geven kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen en kennen.
 • Wij differentiŽren het onderwijsaanbod in (minimaal) drie niveaus per groep;
 • Wij hebben aandacht voor individuele (leer)behoeftes;
 • Wij werken samen met ouders aan de ontwikkeling van de kinderen;
2.We bieden een beschermde en veilige ontmoetingsplaats:
 • Wij bieden onze kinderen duidelijkheid, structuur en rust door eenduidigheid;
 • Wij dragen met alle betrokkenen bij aan de goede sfeer;
 • Wij willen dat alle ouders zich betrokken voelen en actief met ons  meewerken en denken 
3.We bieden een uitdagende leeromgeving:
 • Wij inspireren en motiveren onze kinderen met als doel groei en ontwikkeling;
 • Wij stimuleren een actieve, zelfstandige leerhouding;
 • Wij benutten talenten en individuele mogelijkheden.
4.We zijn maatschappelijk betrokken:
 • Wij maken deel uit van de wijk;
 • Wij benaderen iedereen vanuit respect, we zijn toegankelijk maar stellen ook grenzen
 • Wij maken gebruik van de expertise en kwaliteiten van alle betrokkenen.
5.We willen goede resultaten halen:
 • We willen aansluiten bij de individuele ontwikkel- en leerbehoeftes van de kinderen om optimaal te kunnen presteren. De prestaties van uw kind worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem. Met dit systeem kunnen we meten of uw kind in de lijn der verwachting blijft en worden de prestaties langs de lijn van het landelijk gemiddelde gemeten. De resultaten van uw kind worden tijdens rapportgesprekken met u besproken.
 • Wij hebben hoge verwachtingen en ambities van alle kinderen en we halen het talent naar boven dat in ieder kind zit;
 • Wij werken doel- en resultaatgericht.
In de schoolgids kunt u de volledige uitwerking van onze visie vinden.