Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498

Onze visie


1.Onze kinderen staan centraal:
 • Wij geven kinderen vertrouwen in hun eigen kunnen en kennen.
 • Wij differentiŽren het onderwijsaanbod in (minimaal) drie niveaus per groep;
 • Wij hebben aandacht voor individuele (leer)behoeftes;
 • Wij werken samen met ouders aan de ontwikkeling van de kinderen;
2.We bieden onze kinderen een beschermde en veilige ontmoetingsplaats:
 • Wij bieden onze kinderen duidelijkheid, structuur en rust door eenduidigheid;
 • Wij dragen met alle betrokkenen bij aan de goede sfeer;
 • Wij willen dat alle ouders zich betrokken voelen en actief met ons  meewerken en denken 
3.We bieden onze kinderen een uitdagende leeromgeving:
 • Wij inspireren en motiveren onze kinderen met als doel groei en ontwikkeling;
 • Wij stimuleren een actieve, zelfstandige leerhouding;
 • Wij benutten talenten en individuele mogelijkheden.
4.We zijn maatschappelijk betrokken:
 • Wij maken deel uit van de wijk;
 • Wij benaderen iedereen vanuit respect, we zijn toegankelijk maar stellen ook grenzen;
 • Wij maken gebruik van de expertise en kwaliteiten van alle betrokkenen.
5.We willen goede resultaten halen:
 • We sluiten aan bij de individuele ontwikkel- en leerbehoeftes van de kinderen;
 • Wij hebben hoge verwachtingen en ambities van alle kinderen en we halen het talent naar boven dat in ieder kind zit;
 • Wij werken doel- en resultaatgericht.
In de schoolgids kunt u de volledige uitwerking van onze visie vinden.