Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498

Ouderbijdrage

Wij vragen ieder jaar een ouderbijdrage aan de ouders voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals de schoolreis, het schoolkamp, speciale activiteiten en aanvullend lesmateriaal. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door de overheid worden betaald.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder jaar met instemming van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

De ouderbijdrage is vrijwillig en de school is wettelijk verplicht  een overeenkomst te sluiten met de ouders over deze bijdrage. Deze overeenkomst sturen wij u tijdens het schooljaar en wij vragen u dan de overeenkomst te ondertekenen en op school in te leveren. Uiteraard hopen wij dat u de vrijwillige bijdrage wilt betalen, zodat de school  extra voorzieningen en activiteiten kan realiseren en uw kind aan de extra activiteiten die de school organiseert kan meedoen.

Wij willen u er wel op wijzen, dat zonder uw bijdrage uw kind niet mee kan doen aan de geplande activiteiten die uit ouderbijdragen worden betaald. Wanneer u in aanmerking komt voor een U-pas wordt de ouderbijdrage door de gemeente vergoed. Wij vragen u een kopie van de U-pas bij Marga Schonis (onze secretaresse) in te leveren.

De ouderbijdrage voor schooljaar 2017-2018 bedraagt 45,- per kind.