Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498
Brengen

Om 08.20 uur gaan de deuren open en zijn kinderen en ouders van harte welkom. De kinderen mogen door de ouders tot in de klas gebracht worden. ís Middags gaan de deuren om 12.55 uur open.

Als daar tijd voor is, kan uw kind nog iets laten zien of kunt u kort de groepsleerkracht aanspreken. Wilt u de leerkracht uitvoeriger spreken? Maak dan met hem of haar in die tijd een afspraak. De lessen starten om 08.30 uur! Ophalen

Zit uw kind in groep 1 of 2, dan haalt u uw kind op in de klas. Als uw kind in groep 3 zit, kunt u hem/haar in de klas ophalen. De kinderen van groep 4 en 5/6 lopen met de leerkracht naar het schoolplein. Daar kunt u ze na schooltijd ophalen. De kinderen mogen het schoolplein pas verlaten als ze zijn opgehaald. 

De kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 hoeven niet te worden opgehaald en mogen zelf het schoolplein verlaten.