Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498

Belangrijke Contacten


Openbare Basisschool De Cirkel

Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ UTRECHT
030 2440498
post@obs-decirkel.nl


Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (SPO)

Kaaphoorndreef 36
3563 AT  Utrecht
Algemene directie : Thea Meijer en Eric van Dorp 
www.spoutrecht.nl
030-2652640


Inspectie van het onderwijs

Algemene vragen over onderwijs: 0800-8051
Meldpunt vertrouwensinspectie: 0900-1113111 (lokaal tarief)
E-mail: info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl


Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

SMW is onderdeel van het Buurtteam Zuilen
Sint-Ludgerusstraat 251
3553 CX Utrecht.
Sanne Smit  sanne.smit@jeugdengezinutrecht.nl           
06-202 597 06

Vertrouwenspersoon ouders

Anneke de Klerk voor ouders, bereikbaar via 06-53441601 of klerk@tredin.nl