Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498
Vreedzame School

De Cirkel is een Vreedzame School. Dit betekent dat we leerlingen actief leren hoe ze een gemeenschap vormen, waarbij iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt. Op de Cirkel gaan we op een positieve manier met elkaar om. We zijn een school waar kinderen een stem hebben. Ze kunnen invloed uitoefenen op het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Meer informatie over de Vreedzame School staat op:

www.devreedzameschool.nl