Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498
Vreedzame School

De Cirkel is een Vreedzame School. Dit betekent dat we leerlingen actief leren hoe ze met conflicten om moeten gaan. Zo wordt een Vreedzame School een gemeenschap, waarbij iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, een omgeving waar mensen op een positieve manier met elkaar omgaan. Het is een school waar leerlingen een stem hebben en waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Meer informatie over de Vreedzame School staat op:

www.devreedzameschool.nl