Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498
Vreedzame School

Op de Cirkel gaan we op een positieve manier met elkaar om. We leren kinderen actief hoe ze een gemeenschap vormen, waarbij iedereen (leerlingen, personeel en ouders) zich betrokken en verantwoordelijk voelt. We zijn een school waar kinderen een stem hebben. Ze kunnen invloed uitoefenen op het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Meer informatie over de Vreedzame School vindt u op:

www.devreedzameschool.nl