Prinses Margrietstraat 124
3554 GJ Utrecht
T. 030-2440498

Logo met onderschrift groen.jpgLOGO-Spelenderwijs.pngLogo De Cirkel.bmpdownload.png
logo harten voor sport new.jpgLogo-margrietschool.pngLogo_Wijzer_aande_Vecht_72dpi_RGB.jpgKopie van Kopie van logo me'kaar definitief.jpg

logo Zuilen Oost.jpg
 


Brede School Zuilen-Oost staat voor een stevige samenwerkingsstructuur om de ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten: op school, in het gezin en in de vrije tijd. Het gaat hierbij om de inrichting en instandhouding van een netwerk van onderwijs, welzijn en zorg rond kind en gezin. Om ervoor te zorgen dat de sociale competenties van kinderen worden bevorderd, evenals hun actieve deelname aan onderwijs, recreatie en samenleving.

De onderwerpen waar Brede School Ondiep zich mee bezighoudt, zijn:

 
  • De Vreedzame Wijk: samen met alle scholen in Noordwest, Ludens, Me’kaar, de politie, bibliotheek en alle partners die werken met en voor kinderen tussen 0 en 12 jaar en hun ouders, geven we vorm aan een positief pedagogisch klimaat. De vreedzame wijk bouwt voort op de vreedzame school door thuis, school en vrije tijd aan elkaar te verbinden. Activiteiten van de Vreedzame Wijk zijn bijvoorbeeld: de Vreedzame Kinderraad en opleiden van wijkmediatoren.

 
  • Talentontwikkeling: kinderen leren op school en in hun vrije tijd. Zinvolle verbindingen tussen school en vrije tijd komt de talentontwikkeling en leerprestaties van kinderen ten goede. Om deze verbindingen te realiseren heeft  Brede School Zuilen-Oost het Circuit ontwikkeld. Drie keer per jaar doen kinderen na schooltijd mee aan sport-, cultuur-, techniek- en burgerschapsactiviteiten. Wij proberen zoveel mogelijk wijkaanbieders activiteiten in het circuit te geven zodat kinderen na het circuit lid kunnen worden van de buurtsportclub of buurtvereniging.

 
  • Ouderbetrokkenheid: kinderen leren en ontwikkelen zich beter wanneer er sprake is van partnerschap tussen ouders en scholen/ instellingen. Heeft u een leuk idee of wilt u meedenken over het circuit, een bijeenkomst of activiteit kunt u contact met ons opnemen.

 

Voor meer informatie over de brede school of om uw kind in te schrijven voor een activiteit kunt u terecht op de website http://bredeschoolutrecht.nl/zuilen-oost/ .


Wanneer u vragen heeft over Brede School Zuilen kunt u contact opnemen met uw schoolleider of met de Brede Schoolcoördinator (carlavanderrijt@mekaarutrecht.nl)