https://obs-decirkel.nl/wp-content/themes/gymappstest Aanmelden voor onze school | Obs De Cirkel

Aanmelden voor onze school

Wat leuk dat u interesse heeft in onze school!

 

Aanmelden groep 1/2

Wilt u uw kind aanmelden voor onze school? Doe dit in het kwartaal waarin uw kind 3 jaar wordt. Het aanmeldformulier staat op: naardebasisschool.utrecht.nl.

Aanmelden zij-instroom

In schooljaar 2021/2022 is er in alle groepen 3 t/m 8 plaats voor zij-instromers. Bij eventuele interesse gaan wij eerst in gesprek over wat uw kind nodig heeft en onze mogelijkheden om uw kind te begeleiden. Op dit moment hebben wij een aantal groepen die extra zorg nodig hebben. Op dit moment is het niet mogelijk om in deze groepen zij-instromers te plaatsen waarvan de zorgbehoeften buiten de basisondersteuning valt.

Passend onderwijs

Bij de aanmelding van een kind met specifieke behoeften wordt in een gesprek met de ouders de mogelijkheden van toelating besproken en wordt een nader onderzoek uitgevoerd. Er kunnen dan bijvoorbeeld gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van de bevindingen van het onderzoek besluit de directeur over de toelating. Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een afweging maken.

Uitgangspunten zijn:

  • Het belang van het kind;
  • Onze mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen;
  • De zorgbehoefte en groepsgrootte van de groep waarin het kind komt.

De aanname vindt plaats op basis van een overleg met de Intern Begeleider en bij bijzondere omstandigheden het team. De directeur besluit tot toelating. Bij afwijzing geeft de directeur uitleg waarom we van mening zijn dat het kind niet geplaatst kan worden. 

Voor meer informatie over de aanname procedure (ook voor zij-instromers) wordt u verwezen naar ons aannamebeleid.

Meer informatie over de school en het onderwijs kunt u vinden in de schoolgids van dit schooljaar.

 

Zes keer per jaar organiseren we een rondleiding voor geïnteresseerde ouders van toekomstige leerlingen.

De data voor de rondleidingen in 2021 – 2022 zijn:

  • donderdag 23 september 2021 (deze rondleiding is vol)
  • dinsdag 16 november 2021 (deze rondleiding is vol)
  • donderdag 13 januari 2022
  • dinsdag 8 maart 2022
  • donderdag 12 mei 2022
  • dinsdag 21 juni 2022

In verband met Corona is er per rondleiding plek voor maximaal 6 volwassenen. Ook kan het zijn dat we de rondleiding on line zullen doen. U hoort uiterlijk een week voorafgaand aan de rondleiding of het op school is of digitaal. Indien het digitaal is, start deze om 9.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. In de week voor de rondleiding ontvangt u hiervoor een link via teams.

Aanmelden voor een rondleidingen kan per mail bij administratie.cirkel@spoutrecht.nl

Contactformulier