https://obs-decirkel.nl/wp-content/themes/gymappstest Het team | Obs De Cirkel

Het team

Team De Cirkel 
Ons team bestaat uit 25 personen, waarvan de meeste collega's werkzaam zijn als leerkracht. Ons team is zeer divers en daar zijn wij trots op. Zo zijn er collega's die al meer dan 20 jaar op onze school werken en er werken collega's die vers van de opleiding komen. We leren met en van elkaar, dat zien wij als een groot goed. 

Bij ons op school werken zowel parttime als fulltime leerkrachten. Parttime leerkrachten hebben samen de verantwoordelijkheid voor een klas. We streven ernaar dat er niet meer dan twee leerkrachten verantwoordelijk zijn voor een klas. Bij inval kan hier, om organisatorische redenen, van worden afgeweken.

Naast de leerkrachten zijn een aantal onderwijsondersteuners werkzaam op onze school. Deze collega's voeren ondersteunende werkzaamheden uit in de klas, door bijvoorbeeld kleine groepjes kinderen te begeleiden bij het werk op niveau.
Een aantal leerkrachten is deels vrijgesteld van lesgevende taken voor de uitvoering van andere taken. Dit zijn over het algemeen leerkrachten met een specialisme. Zo is juf Aziza als gedragsspecialist werkzaam op school en is juf Naoual specialist taal/lezen. Meester Joost is onze schoolopleider. Een schoolopleider coacht zijn collega's bij de uitvoering van hun vak.
Intern begeleider Petra coördineert de zorg voor onze leerlingen, wat betekent dat zij de leerkrachten begeleidt bij het bieden van passend onderwijs voor de leerlingen. Zij is in contact is met de ouders en eventuele externe zorgverleners als een leerling extra ondersteuning nodig heeft. 
Marja Hamers is de directeur van De Cirkel en zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.
Said is als concierge de gehele week aanwezig op school en hij wordt vergezeld door Malika, onze administratief medewerkster.