https://obs-decirkel.nl/wp-content/themes/gymappstest Ouderraad | Obs De Cirkel

Ouderraad

De oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders van onze school. Samen met ons team organiseren zij allerlei feesten en partijen. Te denken valt aan Sinterklaas, Kerst, het zomerfeest en de ondersteuning bij het afscheid van groep 8. Deze feesten worden allemaal gefinancierd uit de ouderbijdrage (dus ook de cadeautjes, het eten, de versieringen etc.).

De oudercommissie zorgt er samen met de klassenouders voor dat er bij diverse activiteiten genoeg ouders zijn om te helpen. Te denken valt aan hulp bij de sportdag, met Pasen, schoolreis, bij de Avondvierdaagse etc. Als u nog leuke ideeën of suggesties heeft voor de oudercommissie, of als u zich wilt opgeven als actief lid van de commissie, horen wij dit graag!  U kunt de klassenouders, en dus ook de oudercommissie, mailen via ordecirkel@gmail.com